Sv. Tomáš z Villanovy 
biskup a ochránce studentů z našeho řádu, 10. října


Narodil se ve Fontepině (Španělsko) v roce 1486. Mládí prožil se svými rodiči ve Villanově. Svá studia završil v Alcale na tamní známé universitě, kde pak vyučoval jako profesor s proslulou pověstí. Později byl pozván, aby učil na věhlasné universitě v Salamance, kam se také přestěhoval. Ne však proto, aby tam pokračoval v dráze universitního profesora, nýbrž aby tam začal noviciát v klášteře sv. Augustina. Věčné sliby složil 25. listopadu v roce 1517. Službu provinciála, pro kterou byl bratry zvolen, vykonával po dvojí období. 10. října 1544 byl jmenován arcibiskupem ve Valencii a tam také 8. září 1555 zemřel. 

Vynikal vroucí láskou, neúnavným zápalem pro studia, misionářským duchem a stálou službou církvi a chudým. Ostatky svatého Tomáše z Villanovy se nacházejí v katedrále španělského města Valencie, kde jsou trvale vystaveny pro velikou úctu k tomuto světci.

  Zpět na světce augustiniánského řádu

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod