Sv. Mikuláš Tolentinský
kněz (1245-1305), 10. září

 

Narodil se v r.1245 v Sant. Angelo u Pontána v Itálii. Byl velmi mladý, když vstoupil do augustiniánského řádu. Poté, co byl vysvěcen na kněze, začal sloužit jako kazatel v různých klášterech, v Sant. Elpidio byl také novicmistr. Vynikal jako člověk modlitby, horlivostí pro augustiniánský život, pokání a milost pro všechny, zvláště pro chudé a nemocné.

V Tolentině, kde trávil posledních třicet let svého života, byl vyhledávaným  zpovědníkem a duchovním vůdcem, potěšující anděl pro všechny trpící, které přijímal v klášteře nebo navštívil v jejich domech. Mimořádně uctíval svatý kříž, Pannu Marii a svatého Augustina.

Zemřel 10. září 1305. Za svatého jej prohlásil papež Evžen IV. roku 1446. Je uctíván v celém světě, jako ochránce jednoty církve, pomocník v nouzi a patron duší v očistci.

Jeho tělo odpočívá v augustiniánské bazilice v Tolentině, která je oblíbeným cílem poutníků, kteří důvěřují v jeho mocnou přímluvu.

Zobrazuje se s hvězdou na prsou a s lilií v ruce. Hvězda značí ctnosti, lilie čistotu

  Zpět na světce augustiniánského řádu

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod