Sv. Rita z Cascie
řeholnice, 22. května

Narodila se v Roccaporeně (Itálie) kolem roku 1380. Byla jedinou dcerou svých rodičů a již od dětství toužila po řeholním životě. Na naléhání rodičů se provdala. Její muž byl člověk dobré vůle, ale nepokojného charakteru. Rita však svou vytrvalou dobrotou překonávala všechny trpkosti ze strany svého muže a dokázala žít s ním v harmonii. Přibližně po osmnáctiletém manželství ovdověla, protože její muž byl zavražděn. Rita nejenže vrahům odpustila, ale prosila Pána, aby raději povolal její dva syny, než aby oni pomstili smrt svého otce a dopustili se tak dalšího násilí. Oba synové umírají zanedlouho po svém otci.

Když Rita zůstala sama, rozhodla se uskutečnit svou dávnou touhu - stát se řeholnicí. Vstoupila do kláštera svaté Magdaleny v Cascii, kde žila přibližně 40 let. V posledních patnácti letech svého života nosila na svém čele stigmata.

Zemřela 22. května 1456. Charakteristické pro svatou Ritu je, že během svého života prošla všemi zkušenostmi. Životní zkoušky překonávala velkorysou láskou umocněnou hlubokým smyslem pro pokání, čímž se stala vzorem všem, kteří nasazují svůj život za usmíření a pokoj mezi lidmi. Tělo svaté Rity je uloženo v Cascii, ve svatyni jí zasvěcené.

  Zpět na světce augustiniánského řádu

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod