Svatá Monika

matka sv. Augustina (331-387), 27. srpna

Narodila se v Tagastě, v severní Africe, v křesťanské rodině. Byla velmi mladá, když se provdala za Patricia, který byl pohan. Měli tři děti: Augustina, Navigia a Perpetuu.

Bez její vnitřní pevnosti, slz, vytrvalých modliteb i statečného utrpení pro syna by dnes církev a lidstvo nemělo takového svatého a génia, jakým je Augustin. Svým laskavým a trpělivým chováním dosáhla toho, že její muž Patricius rok před svou smrtí konvertoval ke křesťanství.

Trápila se však, že se její syn Augustin vzdálil od křesťanství. Vyčítala si, že jako křesťanská matka nepředala svému synu to nejdůležitější pro život: křesťanskou víru. Po desetiletích modliteb své matky sv. Augustin se stal nejen křesťanem, ale rozhodl se zcela odevzdat Bohu.

Sv. Monika je aktuálním příkladem pro ty, kteří se zmítají v osobních, manželských či rodinných problémech. Avšak zejména všem těm rodičům, kteří mají potíže s předáváním křesťanské víry svým dětem.

"I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Milosrdenství, propůjčil své dobré služebnici, která mne v lůně svém nosila, že kde jen mohla utišovala rozepře mezi rozhněvanými a se svářícími. Zachovávala ten způsob, že co od jedné strany nejhanlivějšího slyšela, o druhé -jak umí jedna si stěžovati na druhou nepřítomnou hrubými, jedovatými slovy, vypukne-li náruživá a dosud neusmířená nízká zášť- nic z toho žádné nepověděla, než co přispělo k jejích smíru...

Byla i ona služebnicí sluhů Tvých. Kdokoliv z nich ji znal, neustával Tě chválit, ctít a milovat v ní, poněvadž cítil Tvou přítomnost v jejím srdci, jak dosvědčovaly skutky jejího svatého života. Byla zajisté ženou jednoho muže, rodičům vděčnou službou oplatila, dům svůj zbožně řídila a měla svědectví v dobrých skutcích. Vychovala své syny tak, že tolikrát je v bolestech znovu rodila, kolikrát je viděla vzdalovat se od Tebe. Konečně, ó Pane, starala se tak o nás všechny, Tvé služebníky, jimž ve své dobrotě dovoluješ se tak nazývati, když jsme před její smrtí společně žili v jednotě Tvé lásky a v milosti Tvého křtu, jako by nás všech byla matkou a tak nám sloužila, jako by nás všech byla dcerou (Sv. Augustin, Vyznání 9, 9)." 

 Zpět na světce augustiniánského řádu

 

 

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod