Panna Maria, Matka Potěšující 
4. září

Je tak mnoho utrpení ve světě a v lidském životě! Přitom je každá bolest zcela jiná. Utrpení jednoho je jiné než druhého. Každý ho jinak přijímá, prožívá a také odlišně na utrpení reaguje. Žádný člověk není uchráněn od toho, že na něho dříve či později nepřijde nenadálé utrpení a smrt.

V té bídě je oblažující potěšení - mít takovou matku, která ví, co je utrpení, která se stará s milujícím srdcem o své děti. Proto v augustiniánském řádě ctíme Pannu Marii, a to už po mnoho století jako Matku Potěšující.

V r.1439 schválil papež Evžen IV. Bratrstvo Nejblahoslavenější Panny, založené při kostele sv. Jakuba v Boloni. S tímto bratrstvem bylo sloučeno i jiné bratrstvo, založené rovněž při kostele sv. Jakuba v Boloni, Bratrstvo Panny Marie Potěšující. Papež Řehoř XIII. potvrdil v roce 1575 jejich sloučení a za rok na to ho povýšil na arcibratrstvo.

Skrze Marii Bůh nám poslal "potěšení Izraele" (Lk 2, 25), Ježíše Krista. Pevně věříme, že Panna Maria se neustále přimlouvá za lidi zarmoucené jakýmkoli trápením. Proto plni důvěry se k ní vždy utíkáme.

Modlitba
Maria, Matko Potěšující, voláme k Tobě, 
abys se za nás přimlouvala u svého Syna. 
Prosíme Tě za (vlastní potřeby)...

Modleme se:
Bože, Ty jsi poslal skrze Pannu Marii potěšení svému lidu, Ježíše Krista. 
On řekl: "Blahoslavení plačící, neboť budou potěšeni". 
Naplň nás na přímluvu naší Matky všestrannou útěchou a pomáhej nám, 
abychom i my mohli těšit a povzbuzovat naše bratry. 
Skrze Krista našeho Pána. 
Amen.

(pak následuje 3x modlitba Zdrávas Maria)

  Zpět na světce augustiniánského řádu

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod