Sv. Alypius a sv. Posidius 
biskupové, 16. května (v České provincii 17. května)


Oba žili v těsné blízkosti Augustinově, oba byli biskupy a Augustinovými spolubratry a oba se hlásí k mnišskému odkazu Augustinovu.

Alypius se narodil v Tagastě v dnešním Alžíru a byl nejbližším Augustinovým přítelem, natolik, že ho Augustin nazval polovicí své duše. Byl s ním společně v Kartágu, Římě, Miláně, spolu bloudili, když se přidali k sektě manichejců, s ním však prožíval i jeho obrácení a oba dva společně pokřtil biskup Ambrož. Augustin o něm vypravuje ve Vyznáních, že byl nařčen z krádeže anebo že se nechtěl zúčastnit her. "Donutili jste moje tělo aby bylo přítomno krvavým hrám, ale mého ducha nepřinutíte k pozornosti.". Oči sice zavřel, ale nezacpal si uši, a když lidé křičeli, ze zvědavosti oči otevřel, prohrál, protože "opět se opájel rozkoší krve". Spolu s Augustinem vedl klášterní život a nesl námahy duchovní správy, když se stal biskupem v Tagastě. Vykonal také pouť do Jeruzaléma a seznámil se osobně se svatým Jeronýmem. Zemřel roku 430.

Posidius byl rovněž důvěrným přítelem Augustinovým a žil s ním společně 40 let. Jako první napsal život sv. Augustina. Jako biskup v Kalamě v Numidii obhajoval víru proti pohanům, donatistům i pelagiánům. Nebojácně ji hájil i před Genserichem. Když Vandalové pustošili Afriku, uprchl k Augustinovi a byl i při jeho smrti. Zemřel ve vyhnanství roku 437.

 Zpět na světce augustiniánského řádu

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod