Současnost augustiniánského kláštera a baziliky

Novým mezníkem v dějinách kláštera se stal rok 1989 /pád komunistické totality/, který přinesl zásadní obrat avizovaný řadou aktivit na půdě augustiniánského kláštera a baziliky na Starém Brně. Jeho opat, v pořadí desátý, Tomáš Josef Martinec byl u zrodu nové obrody řádu. Ta představovala významnou roli při oživení tradice starobrněnských augustiniánů. Mimo jiné došlo v té době k povýšení starobrněského chrámu na BAZILICU MINOR.

Jeho pokračovatelem se stal současný opat, v pořadí již jedenáctý, Lukáš Evžen Martinec, který obrodu baziliky
i starobrněnského kláštera pojal velkolepě, v celé šíři. Jeho neúnavným úsilím, pracovitostí jeho přátel a farníků, díky dobrovolným příspěvkům věřících a některých šlechetných lidí bylo možno realizovat obnovu starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která se tak stala nejkrásnějším chrámem nejen v Brně, ale široko daleko i za hranice této moravské metropole. 

Za doby opata Lukáše Evžena Martince byla realizována rozsáhlá rekonstrukce a modernizace baziliky a celého zdevastovaného klášterního areálu. Množící se významné aktivity v oblasti duchovního, kulturního i veřejného života vrátily starobrněnskému augustiniánskému klášteru jeho význam a nesporné postavení v brněnském veřejném životě. Klášter tím navazuje na bohatou a zavazující tradici, kterou moravští augustiniáni v historii Brna a jeho regionu vytvořili.

   

 

Aktuality

Opatství
  Historie 
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni


G. J. Mendel

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod