Augustiniánské opatství svatého Tomáše na Starém Brně 


Augustiniánský konvent v Brně, zasvěcený Zvěstování Páně a apoštolu sv. Tomáši, byl založen v roce 1356. V roce 1752 konvent povýšil papež Benedikt XIV. do hodnosti opatství, které je od té doby podřízeno přímo generálnímu převoru řádu. 

Brněnské opatství tvoří tedy integrální část Řádu svatého Augustina a řídí se jeho Konstitucemi a vlastními Statuty.

Kromě všeobecného poslání celého řádu se chce opatství na základě vlastní tradice zasazovat o rozvoj kultury a vědy na principech víry, aby tak přispělo k ochraně i plnému rozvinutí lidského života. 

Kontakt: info@opatbrno.cz 

Video:

  

WinMediaPlayer 128 kbps / 256 kbps 
QuickTime 128 kbps / 256 kbps

WinMediaPlayer 128 kbps / 256kbps 
QuickTime 128 kbps / 256 kbps

   

WinMediaPlayer 128 kbps / 256 kbps 
QuickTime 128 kbps / 256 kbps

 

WinMediaPlayer 128 kbps / 256 kbps 
QuickTime 128 kbps / 256 kbps

Streaming Media by Techo AG Film | Newmedia
Contact: streaming@techo.ch, www.techo.ch 

   

 

Aktuality

Opatství  

  Historie
  Současnost
  Augustin z Hippa
  Svatí augustiniánského řádu
 
Augustiniáni
 
Pronájmy prostor
  Prohlídky opatství 

G. J. Mendel


Archiv

Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod