Proslov rektora Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, nejstarší vysoké zemědělské učení v Českých zemích, se hrdě hlásí k odkazu vědce světového věhlasu, otce klasické genetiky, opata Augustiniánského kláštera v Brně, Gregora Johanna Mendela, jehož jméno nese. Plně se ztotožňuje a podporuje ambiciózní projekt, jehož cílem je v několika etapách a invenčními formami splatit tomuto géniovi dluh nás všech.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita vždy v dobách svobodných ctila a podporovala nové směry vědeckého poznání a vážila si badatelů, kteří toto poznání rozšiřovali. Tak byl například jmenován už před 2. světovou válkou čestným doktorem této univerzity významný ruský genetik a experimentální botanik N. I. Vavilov. V té době to bylo nejen ocenění, ale i mezinárodní podpora doma zneuznaného badatele.

Jsme přesvědčeni, že projekt týkající se starobrněnského kláštera, ve kterém Gregor Johann Mendel pracoval a žil, je pro celou vědeckou komunitu jedinečnou příležitostí využít tohoto místa jako centra pro čerpání nových vědeckých poznatků, pro výuku a výchovu mladých vědeckých pracovníků a pro diskuse mezi veřejností a vědci, zabývajícími se genetickým výzkumem a jeho praktickými dopady na společnost.

Akademická obec Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně je připravená vložit do tohoto velkolepého projektu svůj vědecký a odborný potenciál. Vyzývá celou vědeckou, odbornou i laickou veřejnost a veřejné činitele, aby se seznámili s obsahem, cílem a posláním tohoto projektu, zejména s jeho první klíčovou fází, výstavou „Genius genetiky“, připravovanou na jaro tohoto roku, a podporovali vytvoření  mezinárodního genetického centra v prostorách starobrněnského kláštera a v rámci svých možností přispěli, mimo jiné i materiálně, k jeho úspěšnému naplnění.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.

 

Address

Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno is proud to announce a celebration of the legacy of Gregor Johann Mendel, Abbot of the Augustinian Monastery of Brno and Father of Classical Genetics. The oldest agricultural school of higher education in the Czech Republic, named for Father Mendel, has conceived and will support an ambitious series of innovations to pay tribute to this genius to whom we are all owe so much.

In free times, Mendel University of Agriculture and Forestry has always honoured and supported new directions in scientific knowledge and has always valued scholars who have disseminated the works of Mendel. Thus, for example, before the Second World War, the University awarded an honorary doctorate to the renowned Russian geneticist and experimental botanist N. I. Vavilov.

We are convinced that this will be a unique opportunity for everyone who is interested in genetic research and in its practical effects on society. The project will enable using the very cloister in which Gregor Mendel worked and lived as a centre for developing new scientific knowledge, for teaching, for training young scientific workers, and for informing the general and scientific public.

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod

Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno is committed to invest its scientific and technical expertise in this splendid project. It wants all members of the scientific, technical, and general public to know about the content, the goals, and objectives of the project during the grand opening exhibition, The Genius of Genetics. This exhibition will take place in the spring of this year. We would seek the support of everyone to create an international centre for genetics and would hope that everyone will support the spirit of the project and provide material support, according to his means, for its success.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.


Zpět na "Napsali o něm"