Napsali o něm

Obsah:


Tisková informace  
Ocenění životního díla Gregora Mendela a pohled na budoucnost genetiky.

startovní výstřel výstavy "GÉNIUS GENETIKY" v BRNĚ  

Představený Opatství sv.Tomáše a Sdružení pro podporu výzkumu genomů ve Vídni pozvali v pátek reprezentanty akademické obce, představitele politické a hospodářské sféry a některé vědce a umělce k účasti na setkání do moravské metropole - města Brna, při kterém byl položen základní kámen velkoryse pojatého projektu výstav 
o Gregoru Mendelovi, zakladateli genetiky. Více informací

Přivítání hostů v klášteře opatem Martincem -  25. 1. 2002  

Milé dámy, vzácní pánové, vážená paní předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky, vážený pane ombudsmane České republiky, vážený pane primátore, vážený pane předsedo Konference Vyšších představených mužských řeholí v České republice, vážení páni rektoři brněnských univerzit, vědci, zástupci veřejnosti a další hosté, vážení přátelé, 
a vy všichni, kteří jste přijali pozvání na návštěvu do našeho proslulého augustiniánského opatství. Dovolte mně, abych vás co nejsrdečněji přivítal a pozdravil jménem celé klášterní komunity i jménem svým.  
 Více informací

Welcome - 25. 1. 2002
Ladies and gentlemen, honoured guests, honoured Chief Justice of the Supreme Court of the Czech Republic, Honoured Lord Mayor, Honoured President of the Conference of Superiors Majors of the Monastic Orders of the Czech Republic, honoured Rectors of the Brno universities, representatives of the public and special guests, dear friends, and all who have accepted our invitation to visit our renowned abbey of the Augustinian Order:accept my most heartfelt welcome to you and my conveying greetings to you on behalf of all the members of our community.

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm  

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod