GÉNIUS GENETIKY: OSLAVA GREGORA MENDELA VĚDOU A UMĚNÍM

Při příležitosti 180. výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela se  v augustiniánském opatství sv. Tomáše na Starém Brně konala výstava o genetice a jejím zakladateli, která byla zahájena v květnu 2002 a trvala do listopadu 2003. Augustiniánský opat Gregor Mendel objevil právě na tomto místě, kde působil, základy nauky o dědičnosti.

Na podnět starobrněnského opata Dr. Lukáše Evžena Martince uskutečnila vídeňská vědecká instituce Verein zur Förderung der Genomforschung (VFG) výstavu, která byla první částí projektu „Iniciativa pro Brno“. Jeho záměrem je opětovně transformovat starobrněnské opatství na centrum vědeckého, kulturního a duchovního života, jak tomu bylo v době Mendela. Novou expozici připravuje známá firma ARTAKT z Londýna specializující se na prezentaci vědy a umění. Konečným záměrem je nejen vybudování nového muzea genetiky, prvního tohoto typu na světě, ale i konferenčního centra jako fóra sloužícího veřejné diskusi, mimo jiné i o etických otázkách.

Výstava byla kreativní prezentací historických dokumentů a předmětů ve spojení s moderním uměním a interaktivními prvky výpočetní techniky. Počítá se i s rekonstrukcí Mendelovy zahrady a rovněž také s revitalizací Mendelova včelína. Spolupořadatelem výstavy bylo i Statutární město Brno.

Současně s výstavou byla  zahájena konference s názvem „Genetika po genomu“ (proběhla v opatství v době od 16. do 19. května 2002). K účasti na ní  se přihlásili genetici světového význam. Konferenci, která byla  jako pracovní seminář, přislíbila velkoryse financovat Evropská organizace pro molekulární biologii.

Členy správní rady brněnské iniciativy jsou následující významní vědci:

Sir  Paul Nurse FRS, ředitel, Imp. Cancer Research Fund, London (Nobelova cena 2001)
Sir  Richard Sykes FRS, rektor, Imperial College, London

Profesor Emil Paleček, Institut Biofysiky, Brno

Sir Dr. James Watson ForMemRS, Cold Spring Harbor, Long Island, (Nobelova cena 1962)
Profesor Charles Weissmann ForMemRS, Imperial College, London

Tento ojedinělý a svého druhu mimořádný projekt se těší široké podpoře tuzemské i zahraniční veřejnosti.

www.mendel-museum.org

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm  

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod