Starobrněnská farnost


Ve starobrněnské farnosti, kterou tvoří společenství křesťanů, slouží řeholníci - augustiniáni již od konce 18. století. Předtím, od 14. do 18. století, žili a pracovali ve farnosti u sv. Tomáše, kde postavili kostel a klášter. Kromě toho, na začátku 20. století, postavili kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci a následně kostel sv. Augustina v Jiráskově čtvrti. Při obou kostelech vybudovali farnost.

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod